Kontakt

Dane kontaktowe

„Przystanek Lasówka” Małgorzata Waliszka

Adres: Lasówka 17, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Telefon: (+48) 609-958-811

Adres e-mail: biuro@przystanek-lasowka.pl

Nr konta: 41 1050 1520 1000 0091 2048 5520

Skontaktuj się z nami


Nota prawna

Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Przystanek-Lasowka.pl chronione są Prawem autorskim. Użycie ich bez pisemnej zgody właściciela serwisu skutkować będzie wystawieniem rachunku na kwotę 500 PLN, płatnego w ciągu 3 dni od daty wystawienia, za każdy z użytych utworów – dotyczy to tekstów, zdjęć, grafiki, nagrań audio i video.
Niezastosowanie się do powyższego skutkować będzie wszczęciem postępowania sądowego. Uprzedzamy, że za naruszenie praw autorskich grozi odpowiedzialność karna:
„Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.” (Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)